آرامیس مشاور
دلایل خیانت مردان و زنان

آدمیت نه، تنها نقشی بر دیوار!
یکی از ویژگی های ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران نسبت به یکدیگر و حقوق متقابل است به گونه ای که این تعهد شالوده زندگی مشترک است؛ درغیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضاء خانواده کمتر و کمتر خواهد شد. در سبب شناسی خیانت دلایل متعددی را می توان برشمرد که به دلیل تفاوت های فردی این دلایل یا عوامل، می تواند در افراد مختلف و جوامع گوناگون و حتی در زمان های (شرایط) مختلف، متفاوت باشد. باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می کنند، بلکه خانم ها نیز این را انجام می دهند. بنابراین بهتر است به جای این که این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم. به دنبال علت خیانت ها بگردیم.

در این زمنیه ، ویلیام گلاسر، روان شناس نامی ،بیان می دارد، زوج ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می کنند. اما می بینند صمیمیت البته به تدریج رنگ می بازد . با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به جایی کشیده می شود. اما اکثریت به زندگی شان با آهنگی یکنواخت و ملال آور ادامه می دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می آورند. به عقیده این روانشناس، مهم ترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی روابط نامشروع کشیده می شود. تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترک شان نمی یابند. بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب جویی، سرزنش و شکوه نمی کنند یا نق نمی زنند. در ادامه برخی از دلایل خیانت مردان و زنان را به صورت تقصیلی می خوانید.

1- برگردان حس فردیت و استقلال: یک نظریه بر این عقیده است که انگیزه چنین عملی تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت و استقلال است که در چهار چوب ازدواج تضعیف شده است. فرد ممکن است از نظر عاطفی به حدی از بلوغ هیجانی نرسیده باشد که بتواند در مقابل ناراحتی یا نارضایتی همسر، تمامیت خود را حفظ کند، به همین دلیل با جستجوی یک رابطه جدید در واقع در جستجو و بازسازی خود جدید است.

2- اطمینان خاطر از جذابیت برای جنس دیگر: برخی از افراد در پی نیاز به اطمینان خاطر از اینکه هنوز برای جنس دیگر جذاب و خواستنی هستند، به رابطه خارج از ازدواج رو می آورند. به واقع، در روابط طولانی این سوال برای برخی پیش می آید آیا هنوز در بازار خریداری دارند یا خیر؛ که یافتن این پرسش ممکن است آنان را برای رسیدن به اهداف غیر مشروع شان سوق دهد.

3- عدم رضایت از ازدواج و برآورده نشدن نیازهای عاطفی: یکی از عوامل اصلی خیانت روابط زن و شوهر است؛ زمانی که بین همسران؛ روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد فرد به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت ها می شود. همسرانی که به هر دلیلی از محبت و توجه مرد زندگی خود محروم باشند، معمولاً وقتی مورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می گیرند ممکن است دچار انحراف شوند.

4- انگیزه ای برای پایان دادن ازدواجی که دیگر رضایت بخش نیست: رفتارهای زشت، نق زدنهای دائمی ، نزاع و مجادله های فراوان دستورالعمل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصور برخی همسران (البته به غلط) ، خیانت بهترین راه فرار از جهنم خانه است و بهتر از آسپیرین به درمان سردرد کمک می کند.

5- عدم دسترسی به رابطه جنسی در چهارچوب ازدواج: برخی از همسران در روابط زناشویی با همسر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست داده یا کمتر به این موضوع اهمیت بدهند که این امر ممکن است باعث فشار روانی و جسمانی ، به همسر و منجر به کج روی او شود.

6- انتقام: اگر چه همه برای انتقام جویی از همسرشان به آنها خیانت نمی کنند، اکثراً احساس می کنند حال که مورد خیانت قرار گرفته اند آنها نیز مجاز به مقابله به مثل هستند. بخی تصور می کنند باید طعم تلخ دارویی را که به انها خورانده شده به همسرشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که سر همسرشان آمده بشوند.

7- کسب هیجان و تنوع:بعضی مواقع هم رابطه خارج از ازدواج فقط به منظور کسب هیجان و تنوع اتفاق می افتد یعنی هیچ شکایت یا نارضایتی خاصی در ازدواج وجود ندارد فقط برخی افراد به دنبال هیجان رابطه خارج از ازدواج هستند و در واقع پنهان کاری و راز موجود در یک رابطه غیرقانونی به جذابیت رابطه ای خارج از ازدواج می افزاید.

الهام آزادنام، کارشناس ارشد روان شناسی