آرامیس مشاور
کارگاهی (6)

آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی دوره مقدماتی ، مدرس خانم دکتر معصومه  برندک 

این کلاس بر مبنای نظریه خانم دکتر «شینودا بولن»، از پژوهشگران در حوزه ی روانکاوی «کارل گوستاو یونگ» می باشد. این نظریه بر اسطوره ها به عنوان آرکتایپ هایی برای شناخت شخصیت های امروزی تاکید می کند.

این کلاس بر مبنای نظریه خانم دکتر «شینودا بولن»، از پژوهشگران در حوزه ی روانکاوی «کارل گوستاو یونگ» می باشد. این نظریه بر اسطوره ها به عنوان آرکتایپ هایی برای شناخت شخصیت های امروزی تاکید می کند.

قابل توجه هممکاران مشاور و روانشناس، بخش سلامت روان درمانگاه حضرت علی اصغر (ع) گارگاه «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اضطراب همراه با تروتکل درمان» را برگزار می کند.

آنچه والدین فرهیخته در این کارگاه می آموزید:

- به آرزویی که در دنیای واقعی امکان عملی شدنش نیست در شرایط خیالی اجازه تحقق بدهید.

در جلسه بازی، بیرون ریزی احساسات و آرزوهایی که در دنیای واقعی با منع و محدودیت مواجه هستند، اشکالی ندارد.

 

 برگزاری دوره های آموزش مهارت مطالعه و یاداشت برداری توسط خانم دکتر الهام فخاری در 4 جلسه  در مرکز آموزشی آرامیس برای اطلاعات بیشتر با مرکز تماس حاصل فرمائید.