آرامیس مشاور
مشاوره (3)

سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلب شركت كننده در آزمون سراسري سال 1393 هر يك از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون مذكور مي رساند كه نتيجه اوليه آزمون به صورت كارنامه تهيه و بر روي سايت اين سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر يك از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1393 مي‌توانند به منظور اطلاع از نتيجه آزمون خود و مشاهده كارنامه نتايج اوليه و پرينت از آن به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده، كدرهگيري و شماره شناسنامه اقدام نمايند.

مقیاس هوش وکسلر امروزه پرکاربردترین آزمون استاندارد شده در دنیا برای سنجش IQ است.

مرکز مشاوره آرامیس به مدت یکسال آموزشی، مشاوره و برنامه ریزی خود را به قرارذیل برای دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری ارائه می نماید .

جهت آگاهی ازچگونگی ارائه خدمات مشاوره ای یک جلسه  نشست توجیهی (رایگان) با تعیین وقت قبلی