آرامیس مشاور
تقاوت های جنسی مرد و زن

 طبیعی و در حد اعلای کمال
«مردان و زنان از نظر جنسی با هم متفاوتند» این جمله همان قدر که بدیهی به نظر می رسد. می تواند نادرست باشد مطلب پیش رو، تفاوت های حقیقی زن و مرد را در مسائل جنسی بررسی کرده ایم. یکی از اولین نکته هایی که معمولاً در مشاوره های جنسی متخصصان به زن و شوهر های مراجع کننده می گویند، این است که مرد و زن از نظر جنسی با هم تفاوت هایی دارند و از نظر جنسی بین آنها نوعی نا هماهنگی و عدم سنخیت وجود دارد و آنچه می تواند این ناهماهنگی را کم کرده و زندگی لذت بخش زناشویی را فراهم سازد. عشق پیش نوازی و به طور کلی انجام فعالیت ها و اقدامات گوناگون است.

اما این جمله از جنبه ای،(و تنها از جنبه ای) درست است و از جنبه ای نادرست است. جنبه نادرست این جمله مربوط به سطح تولید مثل است. اگر فقط از سطح به غریزه جنسی انسان بنگریم، حقیقت آن است که خلقت آدمی و خصوصاً آناتومی اندام های جنسی زن و مرد در حالت طبیعی از حد اعلای کمال هستند در حقیقت از این نظر هیچ نا هماهنگی بین زن و مرد وجود ندارد. در هنگام یک رابطه رناشوئی، اندام جنسی زن آمادگی استقلال و پذیرش رابطه را پیدا می کند و مغز مرد (مراکز لذت در مغز مرد) به گونه ای عضب کشی شده که غشای اندام زن برایش فوق العاده لذت بخش است و به همین دلیل هم درست دقایقی پس از رابطه میلیون ها اسپرم رها می شود و اگر هیچ مانعی در کار نباشد و زمان هم زمان مناسبی باشد. یکی از این اسپرم ها زودتر از بقیه به تخمک رسیده و آن را باور می سازد و نطفه انسانی نو شکل می گیرد. این طرحی است در کمال بی نقصی و شاهد گویای آن هم وجود بیش از شش میلیارد انسان روی رمین است. اما اگر از سطح دیگر به این رابطه بنگریم،کلام متخصصان درست و صحیح است. در سطح تلذذ جنسی، اندام های زن و مرد به همان هماهنگی تولید مثلی نیستند. زنان به تحریک هایی متفاوت از مردان نیاز دارند تفاوت نوع تحریک گاه می تواند به بروز مشکلاتی منجر شود. اگر چه دیرباز این تفاوت ها وجود داشت، اما در قرن بیستم و پس از بررسی های الفرد کینزی بود که تفاوت های فوق شناخته و مورد بررسی های علمی قرار گرفتند. مطالعات کینزی در یک فاصله از 1938 تا 1950 انجام شد. در این مدت با پنج هزار 940 زن و پنج هزار و 300 مرد بیش از شانزده مصاحبه صورت گرفت مطالعه کینزی دریچه هایی تازه بر روی درک رفتارهای جنسی آدمی گشود و اگر چه از زمان انجام آنها تا کنون در بسیاری از ارزش ها و جنبه های اخلاقی پیرامون روابط جنسی تغییرات عمده ای پیش آمده، وقتی اغلب تحقیقاتی که حتی امروز پس از گذشت بیش از 60 سال در این زمینه به عمل می آید هنوز هم یاقته های کینزی را تأیید می کنند. اما این تفاوت ها چه هستند؟
به تعدادی از اصلی ترین یافته های علمی ، دوباره تفاوت های زن و مرد اشاره می شود. یکی از تفاوت های مورد نظر در تداوم یا عدم تداوم فعالیت های جنسی است. به طور کلی فعالیت جنسی در زنان نا پیوسته و دوره ای است. به عبارت دیگر، دارای فراز و فرود است چه بسا که هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها بین دوره های فعالیت زنان فاصله بیفتد، و یا زن از یک دوره فعالیت زیاد به دوره ای با فعالیت اندک یا اساساً به دوره ای بدون فعالیت تغییر حالت دهد. این مسئله در مورد انواع فعالیت های جنسی زن و مرد مصداق دارد، اما در مورد مردان چنین الگویی وجود ندارد. مردها اگر فعالیت جنسی طبیعی نداشته باشند، حتماً به شکل های دیگر در پی رفع نیاز جنسی خود بر می آیند.


• برانگیختگی و تهییج
مردان در مقایسه با زنان بیشتر دچار بر انگیختگی جنسی می شوند و به بیان دیگر محرک های تحریک کننده آنها دامنه گسترده تری دارد خیال پردازی، تجسم، درگیرشدن در تجربه های نو و به ویژه دیدن در برانگیختگی و تحریک مردان بیشتر دخیل اند


• نشانه های دیداری
بررسی ها نشان می دهد که مردان بیشتر از طریق محتوا های بینایی (دیداری) تحریک می شود. در حالی که زنان بیشتر تحت تأثیر نشانه های درونی برانگیخته می شوند. کینزی در مطالعات خود ضمن اشاره به این نکته (محرک های دیداری بیشتر و دیدن برای مردان) بیان کرد که مردان گرایش و تمایل به نگاه کردن به زنان را دارند زنان هم به گویی شهوداً و از روی غریزه از این تمایل آگاهند، به خود آرایی و جلوه گری می پردازند. در سال های اخیر و پس از افزایش شیوع بیماری کم اشتهایی عصبی و از آنجا که این مشکل با اختلال در خود انگاره و هویت جسمی و تصویر تن همراه است. عده ای در پی توجیه این بیماری بر اساس یافته های کینزی بر آمده اند. توضیح آنکه زنان چون می دانند مورد توجه و در زیر نگاه مردانند به تصویر تن خود بیش از حد می پردازند و این بیش از حد بها دادن و نگرانی دائم از داشتن اندامی زیبا (که در اصلی ترین شکل خود به شکل نازک اندامی جلوه می یابد) به نخوردن برای لاغر اندامی و در نهایت به بیماری می انجامد. اگر این توجیه را در مورد بیماری کم اشتهایی بپذیریم (که به نظر هم معقول و قابل پذیرش است) آنگاه میتوان رابطه ای هم میان کم بودن این اختلال در جوامع مسلمان و پوشیدگی اندام زنان در بین مسلمانان (حجاب) یافت. هنگامی که بانویی مسلمان با پوشش خود نگاه های مردان را از خود دور می سازد. در واقع تصویر تن کمتر مجالی برای بروز یا تحریف و اختلال می یابد و در نتیجه نیازی به مبادرت، به رفتارهای بیمارگونه نظیر نخوردن نیست. در زمینه نگاه مرد و تقویت محرک های بصری برای مردان و زنان متخصصی به نام پریسا فلود نکته جالبی می گویند. این محقق در باره مردان بررسی هایی انجام داده و تأثیر آن را بر زنان در جمله ای رسا بیان داشته است. او می گوید «پیام نهفته در چشمان و نگاه مرد ده برابر قوی تر از قوی ترین بدن ها و اندام ها بر زنان تأثیر می گذارد»


• عشق و محبت
یکی از یافته های عمده درباره تفاوت های بین زن و مرد ارتباطی در مردان است. هم کنیزی و هم محققان بعد از او به این نکته پی برده اند که زنان فعالیت های جنسی را هم بخشی از عشق و محبت می دانند ولی مردان این دو را لزوماًدر کنار هم نمی بینند در این زمینه بی مناسبت نیست تا به نظریه مثلثی عشق روان شناس بر جسته رابرت استرنبرگ می گویند که عشق حقیقی مثلثی است با سه ضلع هوس، عشاق از نظر بدنی به هم جذب شده و یک رابطه جنسی با یکدیگر دارند. صمصمیت ،عشاق بهترین و صمیمی ترین دوستان هم هستند. تعهد، عشاق وفاداری به یکدیگر را می پذیرند. و به هم وفادارند. این سه ضلع، ترکیب های مختلف عشق و در حقیقت انواع عشق را می آفریند از جمله این عشق ها می توان به عشق شیدا گونه (هوس تنها). عشق دوستانه (صمیمیت تنها)، عشق پوچ (تعهدتنها)، عشق رمانتیک (صمیمیت و هوس)، عشق ابلهانه (تعهد و هوس) و معاشرتی (صمیمیت و تعهد) اشاره کرد.

وجود هر سه اطلاع در یک رابطه زناشویی لازم و ضروری است. چه:
صمیمیت و رابطه خوب، لذت بردن از امور جنسی را افزایش می هد و تعهد و ماندن کنار همدیگر را ژرف تر و عمیق تر می سازد. رابطه جنسی (شهوت) با ابراز عاطفه و محبت ورزی به همدیگر صمیمیت را عمق می بخشد و عشاق را به یکدیگر متهعد می سازد.
تعهد محیطی ایمن و اعتماد ساز می آفریند که در آن افراد می توانند از یکدیگر به لحاظ جنسی لذت برده و سابقه تازه ای از با هم بودن ایجاد کند. به طور کلی و در مجموع نوعی هم افزایی قوی بین این سه جزء مثلث عشق وجود دارد:
رابطه جنسی با صمیمیت و تعهد بهتر می شود.
تعهد با صمیمیت با تعهد و ارتباط جنسی ژرف تر می شود.
تعهد با صمیمت و رابطه جنسی قوی تر می شود.

فرید براتی سده/ روان شناس
گرداوری مرکز مشاوره روانشناسی آرامیس