آرامیس مشاور
گام هایی که باید بعد از طلاق بردارید تا احساس تان بهبود یابد

خشت خشت زندگیت را از نو بساز!
روزی که در دفتر خانه طلاق ، امضا می کنید و از همسرتان جدا می شوید طلاق تمام نمی شود. از این روز است که طلاق تازه در شما شروع می شود. هر روز احساسات تازه منفی یا مثبتی را تجربه می کنید که گاهی خودتان هم در رنگ رنگ بودن و متناقض بودن شان می مانید. اگر به شیوه ای طلاق حقوقی را ساده انجام داده اید این طلاق درونی ساده نیست. نویسندگان کتاب پرفروش و کاربردی بازسازی زندگی بعد از طلاق می گویند باید از هجده گام بگذریم تا بتوانیم دوباره آدم اول قبل از ازدواج و حتی بهتر از او شویم. آن ها این گام ها را به خشت هایی تشبیه کرده اند که باید روی هم بگذاریم تا زندگی مان را از نو بسازیم. که در این مقاله این هجده گام را به طور خلاصه معرفی می کنیم:

گام اول: انکار
ابتدا باورتان نمی شود این اتفاق افتاده باشد. حس می کنید یک کابوس طولانی می بینید و هر لحظه ممکن است از خواب بپرید و از این کابوس خلاص شوید.
گام دوم: ترس
وقتی که باور کردید جدا شده اید، تازه ترس ها به سراغ تان می آیند. ترس هایی مثل این که نکند از پس زندگی جدید و تنها برنیایم.
گام سوم: سازگاری
حالا برای این که ترس های تان برطرف شود دست به هر کاری می زنید. بعضی از این راه حل ها برای کوتاه مدت جواب می دهد، اما در بلندمدت نه معمولاً این راه حل ها بچگانه اند، چرا که در بچگی جواب داده اند.
گام چهارم: تنهایی
حالا که بعضی از راه حل های تان برای زندگی مستقل جواب نداد اساس تنهایی می کنید . این فکر به سرتان می زند که دو نفری راه حل پیدا کردن برای این مشکل ها چه قدر راحت بود. احساس تنهایی بعد از طلاق یکی از آن گردنه هاست که اگر از آن بگذرید بقیه گام ها راحت تر طی می شوند.
گام پنجم: به دنبال دوستان قدیمی
در این گام برای رفع احساس تنهایی دنبال یک دوست می گردید.معمولا ابتدا به سراغ دوستان قدیمی می روید. مشکل تازه این جا شروع می شود . بعضی ها دوستان مشترک شما و همسرتان بوده اند. بعضی ها بعد از جدایی رابطه شان را به هر دلیلی با شما کم کرده اند. بعضی ها را هم خودتان طرد کرده اید. اما بالاخره می توانید دوستان خود را پیدا کنید.
گام ششم: احساس گناه یا طردشدن
احساس گناه و طرد شدن دو روی یک سکه اند. اگر شما پیشنهاد دهنده جدایی باشید احساس گناه می کنید و اگر مخاطب این پیشنهاد باشید احساس طرد.
گام هفتم: اندوه
تازه اینجاست که غم به قلب شما هجوم می آرود. اینجاست که حس می کنید چیز بزرگی را از دست داده اید . همیشه بعد از هر از دست دادنی غم است که به دست می اید.
گام هشتم: خشم
بعد از غم خشم می آید . احساس می کنید در حق تان بی انصافی شده است. احساس می کنید یک نفر حق زندگی مشترک خوب را از شما گرفته است. معمولاً ذر ذهن شما آن آدم کسی نیست جز همسر سابق تان.
گام نهم: رها کردن

حالا دیگر می خواهید رها کنید. می خواهید از رندگی قبلی دل بکنید . حالاست که متوجه می شوید از نظر فیزیکی جدا شده اید اما از نظر ذهنی نه. دل کندن کار سختی است اما ممکن است.
گام 10: خودارزشمندی
بالاخره گام های حس های مثبت فرا می رسد. اولین حس این است که من آدم با ارشی هستم، چیزی که طلاق ممکن است ان را له کرده باشد، آخر این گام به احساس خوب خود ارزشمندی می رسید.
گام یازدهم: انتقال
حالا دیگر بیدار شده اید و می خواهید آثار گذشته را از زندگی تان پاک کنید . این دوره خوب می گویند دوران انتقالی
گام دوازدهم: صداقت
حالا دیگر نمی خواهید خودتان را پشت نقاب پنهان کنید؛ نقاب قهرمان (طلاق روی من بی تاثیر بوده است)؛ نقاب قربانی (همه چیز تقصیر او بوده است) می خواهید خود خودتان باشید.
گام سیزدهم : عشق
گام سیزده نحس نیست. اتفاقاً عشق این جاست که سر بر می آورد. اینجاست که فکر می کنید آیا ممکن است کسی من را واقعا دوست داشته باشد؟
گام چهاردهم: اعتماد
حالا دیگر می توانید به جنس مخالف دوباره اعتماد کنید. کاری که به خاطر زخم عاطفی تان بسیار مشکل است.
گام پانزدهم: تمایلات جنسی
شما هم مثل هر انسان دیگری تمایلات جنسی دارید . ممکن است در این مدت درگیری های ذهنی آن را کم یا بیش از حد زیاد کرده باشد. در این مرحله به تعادل می رسید.
گام شانزدهم: استقلال
حالا می توانید مستقل باشید. استقلال فقط مالی و فیزیکی نیست. این جا به استقلال ذهنی هم می رسید.
گام هفدهم: هدفمندی
ذهن مستقل برای خودش هدف می گذارد. شما هم در این مرحله برای زندگی خودتان هدف هایی می گذارید. هدف های جدید یادر بیشتر مواقع هدف هایی فراموش شده.
گام هجدهم: آزادی
بالاخره خودتان را کاملا رها می کنید . اینجاست که می توایند دوباره به فکر رابطه های جدید باشید چون ذهن تان دیگر تحت تاثیر رابطه قبلی نیست.
بیشتر بدانید: کتاب بازسازی زندگی بعد از طلاق نوشته فیشر، که انتشارات صابرین آن را منتشر کرده است هجده گام بازسازی بعد از طلاق را مفصل توضیح داده است. نویسنده کتاب تجربه فراوانی در روان درمانی بعد از طلاق دارد. براساس این کتاب کارگاه های موفقی در سراسر جهان برگزار شده است.

آیا همه به این قله آزادی می رسند؟
احساسات بعد از طلاق هر کدام مثل یک خشت هستند. می توان این خشت ها را به صورت هرمی روی هم گذاشت و به اوج رسید. اما همیشه اینطور نیست . همیشه افراد بعد از طلاق به قله نمی رسند. بعضی ها تا آخر عمرشان در انکار می مانند و نمی پذیرند، این اتفاق برای آن ها افتاده است. بعضی ها تا آخر عمر کینه به دل می گیرند. بعضی ها در غار تنهایی می روند . بعضی ها هم دیگر هیچ وقت به جنس مخالف خود اعتماد نمی کنند. بالا رفتن از این صخره ها سخت است. باید صبور باشید و با پشتکار . برای بعضی ها بالا رفتن از این کوه یک سال طول می کشد و برای بعضی چهار سال. اگر صبور باشید بالاخره بالا می روید.


سعید بی نیاز، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی