آرامیس مشاور
آشنایی با اختلالات یادگیری ، انواع و علل آن مطلب ویژه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: مقالات عمومی

نارسا خوانی یکی از اختلالاتی است که در خواندن یک متن برای هر کسی ممکن است به وجود آید. نارسا خوان به کسی گفته می شود که با هوش متوسط و یا حتی بالاتر ، دشواری هایی در خواندن پیدا می کند و قادر به خواندن به روش های معمول نیست.

الف) اختلالات خواندن ، ناتوانی در خواندن یا نارسا خوانی
خواندن، یکی از مهم ترین مهارت هایی است که کودکان در مقطع ابتدایی به دست می آورند. درست خواندن و درک متن ، در گرو این است که شخص دارای توانایی هایی چون ادراک شنیداری ، حافظه دیداری باشد. حافظه دیداری یکی از متغیرهای اساسی در تعیین مهارت خواندن است. آگاهی واج شناختی نیز یکی دیگر ا این مهارت هاست و با یادگیری خواندن ارتباط دارد.
افراد نارسا خوان به دلیل اختلال خواندن در بیشتر درس های خود با مشکل روبه رو می شوند . این گروه با آنکه بیشتر شان از هوش طبیعی برخوردارند، نمی توانند پبشرفت تحصیلی بهنجار و مطلوبی داشته باشند و یا ترک تحصیل می کنند، که این خود صدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی-روانی بسیار برای آنها در جامعه در پی دارد.
مشکلات این دانش آموزان در هنگام خواندن به صورت جزئی در زیر آمده است:
صدای حروف را فراموش می کند.
کلمه ابتدای جمله را که خوانده است فراموش می کند.
بخش اول کلمه که خوانده است فراموش می کند.
صدای اول هر کلمه را بخش می کند.
مفهوم مطالبی را که خوانده است فراموش می کند.
وجود مشکلاتی در حافظه شنیداری و توالی شنیداری و پایین بودن دقت، توجه و تمرکز، می تواند زمینه ساز بروز این مشکل شود. در بین 3 گروه مطرح شده از اختلالات یادگیری ، اختلال خواندن مهم ترین آنهاست؛ زیرا که این اختلال در ادراک کودک از ریاضی و در نوشتن یا دیکته نویسی بسیار موثر است. علاوه بر مشکلات یاد شده ، دانش آموز مبتلا می تواند در زمینه های زیر به صورت اختصاصی تر مشکل داشته باشد:
1. اشکال در تشخیص دیداری حروفی که ظاهری مشابه دارند، مانند: ط ظ-ک گ – ص ض – ب پ و ...
2. اشکال در تشخیص دیداری کلماتی که ظاهری مشابه دارند: «ظاهر» را می خواند «طاهر»
3. افزودن برخی صداها به کلمه
4. حذف بخشی از کلمه: در جمله علی به مدرسه رفت، «مدرسه» را جا می اندازد.
5. حذف بخشی از کلمه: کلمه «بیابان» را می خواند «بیان»
6. درست ندیدن کلمه: «موش و مار» را می خواند «مور و ماش»
7. تغییر افعال در جمله به میل خویش: «خورد» به جای «خرید»، «رسیدیم» به جای «رسیدم».
8. حدس زدن یک کلمه به کمک کلمات قبل و بعد ، بدون خواندن آن (در حقیقت، جملات را حفظ می کند)
9. خواندن طوطی وار، بدون توانایی تشخیص حرف آن (شکل کل کلمه را حفظ می کند)
10. ندیدن مستقل کلمات و خواندن ادغامی بخش های کلمات مجزا.
11. اضافه کردن پسوند نادرست به کلمه: «دوست تازه» را می خواند «دوست تازه ای» و «مطمئن باش که دیگر» را می خواند «مطمئن باش که دیگران».
12. تغییر توالی حروف: «صبح» را می خواند «صحب»
13. معکوس کردن کلمه : «زود» را می خواند «دوز» و «دوز» با می خواند «زود»
14. دوتای دیدن کلمه : (که مسئله فیزیولژیکی است و باید با چشم پزشک مشورت شود.)
15. مکث و توقف زیاد بین کلمات
16. تکرار برخی کلمات : حسن مهربان مهربان مهربان بود.
17. خواندن با سرعت و بی دقت . (مهارت ها و راهبردها را به یاد نمی آورد.
18. کم کردن کلمات یک سطز : (ضعف ادراکی – حرکتی ، پایین بودن دقت و توجه)
19. کم کردن سطرها.

اختلال در نوشتن ، نارسا نویسی – اختلال دیکته نویسی
این اختلال ارتباط نزدیکی با ناتوانی های خواندن و نقایص زبان دارد. این اختلال معمولاً به صورت نارسانویسی، قرینه نویسی، وارونه نویسی و یا مشکلاتی در املا و مشکلات در زبان نوشتاری (انشا) دیده می شود.
در زمینه نارسانویسی هفت اختلال اصلی مورد توجه است.
1. فشار بیش از حد برکاغذ
2. در هم ریختگی سازمان فضایی نوشتار یا درهم فرو ریختن کلمات و سطرها و فواصل نامتناسب آنها با یکدیگر
3. اصلاح کردن مداوم حروفی که قبلا نوشته شده و تجاوز از مسیر حروف
4. کندی در نوشتن که شاید از پیامدهای فشار زیاد باشد
5. کوچک نویسی و نوشتار محو و مات
6. کج نویسی بیش از حد ، نامرتب نویسی بیش از حد
7. فاصله گذاری بیش از اندازه بین کلمات
نوشتن به ادراک صحیح الگوهای نمادی ترسیمی نیاز دارد و مستلزم مهارت های دیداری – حرکتی بسیار گسترده ای است که نیاز به دیدن دقیق با چشم هماهنگی حرکات چشم ، هماهنگی حرکات ظریف چشم با دست، مهارت عضلات بازو و دست و انگشتان و داشتن حافظه دقیق دیداری و حرکتی از حروف و واژه های نوشتاری دارد.
عمده ترین عللی که برای نارسانویسی و دشواری در نوشتن املای کلمات ذکر می شود عبارتند از:
1. بی توجهی و بی دقتی
2. ضعف مهارت های حرکتی
3. اختلال در ادراک بینایی حروف و کلمات
4. ضعف حافظه دیداری و شنیداری
5. دشواری در انتقال اطلاعات از یک کانال حسی
6. انتزاعی بودن مطالب
اختلال دیکته نویسی
بسیاری از دانش آموزان در درس دیکته دچار مشکل هستند و نمرات کمی کسب می کنند. این دانش اموزان در زمینه های زیر مشکل دارند.
1. عدم تشخیص حروفی که صدای یکسان ولی نوشتاری متفاوت دارند.
2. جابه جانویسی حروف یک کلمه
3. جا انداختن آخرین حرف یک کلمه
4. جابه جا نویسی حروف هم مخرج
5. کم و زیاد گذاشتن دندانه، نقطه و یا نگذاشتن سرکش
6. سر هم نوشتن یا جدا نوشتن کلمات
7. تشخیص ندادن حروف استثنا
تقویت حواس پنج گانه در افزایش یادگیری دانش آموزان اثر بسزایی دارد. همچنین افزایش حجم حافظه دیداری، شنیداری، کاهش اضطراب کودک و افزایش دقت و تمرکز او و اصلاح شیوه آموزشی معلم باعث رفع مشکلات کودک خواهد شد.

اختلال ریاضی
این دانش آموزان در ادراک مفاهیم ریاضی با مشکلات زیر روبه رو هستند:
1. شمارش طوطی وار اعداد: کودک در شمارش اعداد مشکل دارد.
2. مفهوم عدد: کودک مفهوم عدد 3 را نمی داند.
3. ارزش عدد: کودک نمی داند 3 از 2 بزرگتر است و برعکس
4. خواندن عدد: ممکن است در خواندن عدد و یا خواندن اعداد شبیه به هم اشتباه کند.
5. کپی عدد: هنگام رونویسی عدد مشکل دارد. البته این موضوع ارتباط مستقیمی با اختلال در نوشتن دارد.


عملیات ریاضی
1. علامت ها را نمی شناسد: کودک نمی داد علامت + یعنی جمع
2. مفهوم عملیات را نمی داند: کودک، مفهوم جمع یعنی اضافه شدن و منها یعنی کم شدن را نمی داند.
3. اشکال در درک ارزش مکانی: کودک یکان و دهگان را تشخیص نمی دهد.
4. حل مسئله: با آنکه کودک عملیات ریاضی را بلد است ، گاه در درک مسائل ریاضی مشکل دارد و نمی تواند روابط بین اجزای مسئله را درک کند.
در اینجا برخلاف دیدگاه نادرست بیشتر مردم که به بی استعدادی فرد در درس ریاضی تکیه دارد، علت واقعی نقص در یادگیری مهارت های مربوط به ریاضی است که با نام اختلال در محاسبه مشخص می شود و با مداخله های درمانی و پرهیز از تحت فشار قرار دادن کودک، قابل برطرف شدن است.


نکاتی که پدر و مادرها باید به آن توجه کنند:
1. هر چند بروز اختلال یادگیری در حیطه آموشی کودک است، اما درمان قطعی آن تنها از طریق تکرار آموزش و گرفتن معلم خصوصی و افزایش ساعات مطالعه دانش آموز امکان پذیر نیست و نیازمند مراجعه شما به مراکز متخصصان اختلالات یادگیری است.
2. افزایش ساعات مطالعه دانش آموز، زمانی که درمان صورت نگرفته است، تنها تثبیت فرایند شکست و ناامیدی و افزایش اضطراب و دلزدگی کودک است.
3. برطرف شدن نقاط ضعف کودک مبتلا به اختلال یادگیری ، او را علاقمند تر و با انگیزه تر خواهد کرد.
4. مضطرب شدن پدر و مادرها، تنها باعث به هم ریختگی کودک خواهد شد و تاثیری در پیشرفت دانش آموز نخواهد داشت.
5. تمرکز بر نقاط مثبت کودک و پیگیری فرایند درمان، بهترین روش برای بهبود کودک مبتلا به اختلالات یادگیری است.

مهدیه رضایی، کارشناسی ارشد مشاوره

بازدید 2498 بار
آخرین ویرایش در شنبه, 02 اسفند 1393 ساعت 18:13

نظر دادن

جهت ارتباط بعدی با شما، خواهشمند است ایمیل صحیح وارد نمایید.
کلیه اطلاعات شما نزد ما محرمانه خواهد بود.
لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید.