آرامیس مشاور
کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی

آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی دوره مقدماتی ، مدرس خانم دکتر معصومه برندک

کارگاه آنالیز و تجزیه و ترکیب کف دست انسان

آنالیز و تجزیه تحلیل موشکافانه کف دست انسان توسط دکتر بهرام امن زاده مولف کتاب از انتشارات بیژن