آرامیس مشاور
حرف زدن با خود هنگام مواجهه با مشکلات


همه ما به عنوان انسان از توانایی خاصی برای حرف زدن با خود برخوردار هستیم. چه با صدای بلند با خودتان حرف بزنید و چه آهسته، در هر حال، می توانید با استفاده از این توانایی، خود را برای مواجهه با مشکلات آماده کنید. اگر چه احتمالا در گذشته نیز هنگام مواجه شدن با موقعیت های دشوار با خودتان حرف می زدید ، اما سه روش است که به شما کمک می کند تا این کار را به طور موثرتر انجام دهید. این روش ها عبارتند از: آماده شدن برای مواجهه با مشکلات، مواجه شدن با مشکلات و درس گرفتن از چیزهایی که در نتیجه مواجهه با مشکل آموخته اید (میکل بام، 1977، 1985).


آماده شدن برای مواجهه با مشکلات
شما می توانید از طریق حرف زدن با خود به شیوه ای که کنترل و تسلط شما را براوضاع افزایش دهد، خودتان را برای مبارزه با مشکلات آماده کنید. شیوه ای که انتخاب می کنید باید طوری باشد که کنترل شما را بر اوضاع افزایش دهد. ابتدا چگونگی مقابله با موقعیت مشکل زا را با استفاده از مهارت های مقابله ای خودتان طرح ریزی کنید، یعنی فکر کنید که چگونه باید با موقعیت مقابله کنید و حتی اگر استرس زا باشد چه چیزی باید از این تجربه بیاموزید. همچنین برای استفاده از سیستم های حمایتی خود، روش های موثری را انتخاب کنید و از بزرگ جلوه دادن مسایل و ناراحتی ها قبل از وقوع آن ها به پرهیزید. تهیه فهرستی از جملات تقویت کننده به شما کمک می کند تا خودتان برای مواجهه با موقعیت واقعی آماده کنید.
عباراتی مانند:
- نشستن و غصه خوردن درباره مشکل هیچ کمکی نخواهد کرد.
- خودم را ناراحت نمی کنم.
- با استفاده از مهارت های حل مسئله خودم نقشه مناسبی را آماده می کنم.
- تجربه ی خوبی برای من خواهد بود.
- احساس اضطراب می کنم، اما در این شرایط طبیعی است.
- در حالی که دارم راهبرد مقابله ای خود را طرح ریزی می کنم، می توانم از مهارت های آرام سازی نیز استفاده کنم.
شما همچنین می توانید در ذهنتان، نتیجه خوشایند و مثبت مقابله خود را تجسم کنید و بدین ترتیب خود را برای مقابله با موقعیت های استرس زا تصور کنید که بر مشکل غالب آمده اید. اگر هنگام مروز ذهنی موقعیت استرس زا احساس اضطراب یا خشم کردید، از مهارت های آرام سازی برای آرام کردن خودتان استفاده کنید.


مواجه شدن با مشکلات
وقتی مشکل خاصی پیش می آید، سعی کنید آن قدر خود را از نظر روانی تقویت کنید تا احساس کنید که عملکرد خوبی خواهید داشت و از مقابله ی خود راضی خواهید شد. به خود بگویید که یک مقابله کننده هستید و می دانید چگونه از مهارت های مقابله ای خود استفاده کنید. یاد بگیرید به شیوه ی زیر با خود در مورد مشکلات حرف بزنید:
«من یک مقابله کننده هستم و می توانم از عهده این موقعیت برآیم.»
« این موقعیت دشواری است، ولی از عهده آن بر می آیم.»
«دلم شور می زند، باید خودم را آرام کنم.»
«طبق نقشه خود عمل می کنم. نمی گذارم افکار منفی حواسم را پرت کند.»
«باید آرام باشم و توجهم را بر کاری که باید انجام دهم متمرکز کنم.»
« اگر طوری عمل کنم که انگار بر همه چیز کنترل دارم، می توانم از پس مشکل برآیم.»
با استفاده از خلاقیتان، فکر کنید که چه چیزهایی را می توانید در هنگامم مواجه شدن با مشکلات به خودتان بگویید. گاهی در موقعیت های استرس زا، شوخی کردن بسیار مفید است. به خودتان سخت نگیرید و از مشکلات به عنوان فرصت هایی برای امتحان مهارت های مقابله ای خود استفاده کنید. همچنین اشتباهات خود را بپذیرید و ایده آل گرا نباشید.


درس گرفتن از چیزهایی که آموختید
وقتی مشکلی را از سر راه برداشتید، برای مدتی درباره آنچه که از آن آموختید، تامل کنید. بهتر است به اشتباهات خود پی ببرید و از خودتان بپرسید که چطور می توانید از اشتباهات خود کمال استفاده را ببرید. ولی زیاد خرده گیری نکنید. ما باید خود را به عنوان موجودی جایزالخطا که پیوسته در حال یادگیری چیزهای جدید است، بپذیریم با این حال باید به نکات مثبت و منفی خودمان نیز توجه کنیم. برای مدتی تجسم کنید که با مشکل به خوبی مقابله کرده اید و بر آن غلبه یافته اید. افراد اغلب به طور اشتباه که با مشکل به خوبی مقابله کرده یاد و برآن غلبه یافته اید. افراد اغلب به طور اشتباه به جنبه های منفی عملکردشان توجه می کنند. به موفقیت های خود توجه نمی کنند. با ارج نهادن به کارهای خوب و نیز با تصحیح خطاهای خود می توانیم تجربیاتمان را شکل دهیم. مدتی درباره عملکرد خود تامل کنید و این عبارات را به خود بازگو کنید:
-«من جان سالم به در برده ام و این خیلی برای من مهم است».
- «آن قدرها هم که فکر می کردم بد نبود.»
-« عملکردم نسبتاً خوب بود، می توانم حتی در دفعه های بعد بهتر از این عمل کنم.»
-«زندگی پر از مشکلات است و من می توانم یاد بگیریم با آن ها مقابله کنم.»
-«از اینکه خودم را به عنوان یک مقابله کننده می بینم خوشحالم.»
-« مشکلات زندگی فرصتی به من می دهند تا مهارت های مقابله ای خود را به کار ببرم».


برگرفته از کتاب مهارت های زندگی، نویسنده کریس.ال.کلینکه
مترجم دکتر شهرام محمدخانی، انتشارات رسانه تخصصی، چاپ هشتم،1391

نوشتن دیدگاه

خواهشمند است جهت ارتباط بعدی با شما، ایمیل صحیح وارد نمایید.
کلیه اطلاعات شما نزد ما محرمانه خواهد بود.
لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید