آرامیس مشاور
پیامدهای ناگوار ناآگاهی جنسی در بزرگسالان

به طور کلی می توان گفت، از آنجایی که 50 درصد طلاق ها ریشه در مسائل و مشکلات جنسی دارند و در عصر ارتباطات و نشر آگاهی ها، اگر اطلاعات نادرستی در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد ، می تواند صدمات جبران ناپذیری را در جامعه ایجاد کند ، توجه به آگاهی بخشی جنسی در جامعه به وضوح دیده می شود. واحدهای آموزشی، پدر و مادرها و رسانه ها می توانند تاثیر فراوانی در آگاهی بخشی جنسی در میان نوجوانان و جوانان داشته باشند. بر منبای پژوهش ها، ناآگاهی جنسی در بزرگسالان پیامدهای منفی برجسته ای دارد که در زیر به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.

یـک  افزایش احتمال وقوع مشکلات زناشویی
بدبختانه یکی از دلایل نارضایتی همسران و اقدام برای جدایی ، داشتن مشکلاتی در زمینه جنسی است. دلیل حجم وسیعی از این مشکلات چیزی نیست جز ناآگاهی جنسی، به ویژه همسرانی که در آغاز راه زندگی هستند. ناآگاهی جنسی سبب می شود که ارتباط مناسب و معقولی برقرار نشود و انتظارات جنسی همسران برآورده نگردد.

دو  به دست آوردن اطلاعات نادرست از منابع ناموثق
یکی از این منابع کسب اطلاعات نوجوانان و جوانان درباره مسائل جنسی، گروه همسالان است. بدبختانه اطلاعات گروه همسالان ، بویژه در کشورهایی مانند کشور ما که در آنها رابطه جنسی پیش از ازدواج به شدت نهی شده است ، درست نیست و ممکن است موجب گمراهی فرد شود . امروزه نوجوانان و جوانان بخش وسیعی از اطلاعات جنسی خود را از اینترنت یا ماهواره به دست می آورند که در بسیاری از موارد نیز موثق نبوده و تنها بر اطلاعات نادرست کاربران می افزایند

سـه  گرایش به روابط جنسی نامتعارف
برخی از برنامه های ماهواره ای یا اینترنتی ، در برگیرنده روابط جنسی نامتعارف هستند. جوانانی که هیچ گونه آگاهی جنسی ندارند ، ممکن است با دیدن این برنامه ها، چنین روابطی را عادی بپندارند یا نسبت به انها گرایش پیدا کنند.

چهار افزایش احتمال به بیماری های مقاربتی
یکی دیگر از پیامدهای دهشتنک ناآگاهی جنسی، افزایش مبتلا شدن به بیماری های مقاربتی است. همراه با افزایش پرشتاب گسترش بیماری های مقاربتی مانند ایدز و هپاتیت در جهان، کشورهای مختلف کوشیدند تا با دادن آگاهی درباره رفتار جنسی سالم و ضرورت درگیر نشدن در روابط جنسی پر خطر، میزان ابتلا به این بیماری ها را کاهش دهند. پژوهش ها نشان داده که خوشبختانه دادن آگاهی جنسی به میزان قابل توجهی احتمال ابتلا به بیماری مقاربتی را کاهش داده است.

پنـج   افزایش احتمال درگیر شدن در روابط جنسی ناخواسته
وقتی از جوانانی که درگیر روابط جنسی ناخواسته شده اند، می پرسیم چطور این اتفاق افتاد؟ بسیاری از آنها پاسخ می دهند که خودشان هم نمی دانند که چه شد. دادن آگاهی جنسی سبب می شود که جوانان در شرایط خطرخیز، قادر به مدیریت موقعیت بوده و خودداری جنسی نشان می دهند و از روابط جنسی ناخواسته و پیامدهای ناگوار آن در امان باشند.

زهره قربانی، دانشجوی دکتری روان شناسی