آرامیس مشاور
آیا مصرف مشروبات الکلی در انتخاب همسر اهمیت دارد؟

انتخاب همسر ومشروبات الکلی
برخی از خصلت ها و ویژگی ها ازدواج و زندگی مشترک را با مشکل بسیار زیادی رو به رو خواهد ساخت: البته هیچ کدام ما بی عیب نیستیم و واضح است هر کدام ضعف ها و کاستی های خاص خودمان را داریم، اما برخی از ویژگی های منفی در مقایسه با سایر خصلت ها خطرناک تر و مخرب تر هستند و در صورتی که فرد صاحب آن ویژگی باشد زندگی با او در واقع یک کابوس خواهد بود. یکی از ویژگی ها که در صورت وجود آن ازدواج با آن فرد زیان بخش و آسیب زننده خواهد بود و لازم است از چنین فردی اجتناب شود، مصرف مشروبات الکلی است.

نادیده گرفتن نشانه های هشدار دهنده، یکی از خطرناک ترین اشتباهاتی است که ما در هنگام انتخاب همسر و ازدواج مرتکب می شویم. ما چیزی را از فرد مقابل خود می بینیم که نشانگر این واقعیت است که باید محتاط تر باشیم: مانند مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر توسط فرد مقابل مان: اما خود آگاه یا نا خود آگاه از آن چشم پوشی می کنیم. ما این کار را به یکی از روش های زیر انجام می دهیم:

  • مسائل را کم اهمیت جلوه می دهیم: مثلا" به خود می گوییم آن قدرها هم مشروبات الکلی مصرف نمی کند!
  • کارهای او را توجیه می کنیم: مثلا" می گوییم چون استرس کاری زیادی دارد یا تا به حال زندگی سختی داشته است، فعلا" کمی الکل مصرف می کند و بعد ازدواج این گونه نخواهد ماند!
  • کارهای او را منطقی جلوه می دهیم: مثلا" می گوییم او مرد است و مردها به طور طبیعی در میهمانی ها مقداری مشروب و الکل می خورند!
  • مشکلات و مسائل را انکار می کنیم: مثلا" به خود یا دیگران می گوییم او معتاد نیست فقط بعضی وقت ها به طور تفریحی مشروب مصرف می کند!

اما درعمل و واقعیت، اگر عاشق کسی هستید که وابسته به الکل است یا مشروبات الکلی را زیاد مصرف می کند، باید منتظر مشکلات زیر باشیم:
رفتارهای ضد و نقیض، متغییر و غیر قابل پیش بینی، خشم، عصبانیت و خشونت، جنگ، دعوا و بهانه گیری، افسردگی و غمگینی، مسئولیت ناپذیری، کرختی هیجانی، فقدان یا تمایل کم جنسی و احتمال ابتلا به یک بیماری روانی دیگر.
با این توصیف، گاه با تعدادی از همسران رو به رو می شویم که در ابتدای زندگی مصرف مشروبات الکلی را یک امر عادی می دانسته اند: یا فکر می کرده اند موضوع چندان مهمی نیست و نامزد آنها پس از ازدواج مصرف را ترک خواهد کرد و به این امید، تن به ازدواج داده و بعد با یک زندگی بحران زده رو به رو شده اند. باربارادی آجلیس تمثیل زیبایی در این باره به کار می برد، او می گوید: (اگر دست خود را در آتش ببرید، حتما" خواهید سوخت. اگر خود را جلو ماشین بیندازید، حتما" زیر گرفته خواهید شد، اگر عاشق یک الکلی یا معتاد به مواد مخدر بشوید، حتما" آسیب خواهید دید، زیرا کسی که معتاد به مصرف مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی است، به واقع فردی است که سعی می کند تا بر مغز خود با استفاده از یک ماده ی شیمیایی تاثیر بگذارد، تا از مشکلات و دنیای واقعی دور شود. )
اما اگر فردی را دوست دارید که مصرف می کند، فقط می توانید از او بخواهید الکل را کنار بگذارد، در صورتی که این فرد موفق به ترک شد، لازم است تا یک سال از ازدواج با او خود داری کنید. این دوره را اصطلاحا" دوره ی بهبود موقت اولیه نامیده اند: پس از آن همچنان باید با احتیاط بسیار با چنین افرادی ازدواج کرد. نکته ی مهم دیگر آن که بسیاری از این افراد برای فرار از واقعیت اعتیاد شان به الکل، ممکن است روی به ازدواج آورند: در حالی که ازدواج فقط می تواند استرس این افراد را اضافه کند و مصرف الکل آنها را افزایش دهد.

فاطمه طالبی، کارشناس ارشد روان شناسی