آرامیس مشاور
چرا فشار جنسی در دوران مجردی به دغدغه جوانان ایرانی تبدیل شده است؟

شهری است پرکرشمـــه و ...
جوانان مجرد ایرانی میان ارزش های ایرانی اسلامی پرهیزکارانه و ارزش های مدرن ترغیب کننده به رابطه جنسی درمانده است. فاصله روزافزون میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی و فشارهای جنسی دوران مجردی به دغدغه ای مهم تبدیل شده است.
در این میان، گفتار رسمی حاکمیت ازدواج بهنگام (به معنای ازدواج زودتر از سن متوسط ازدواج در ایران کنونی) و در غیر اینصورت، خویشتن داری جنسی را راه حل این قضیه می داند. در این نوشته به عوامل اجتماعی که به فشار جنسی بیشتر و طولانی مدت تر در جوانان مجرد منجر می شود می پردازیم:


1. فاصله زیاد میان بلوغ جنسی و ازدواج
طبق آمار، در کشور ما متوسط بلوغ جنسی پسران 12 و دختران 10 سال است. آمار رسمی سازمان ثبت احوال در سال 89 نشان می دهد که متوسط سن ازدواج برای مردان 27 سال و برای زنان 7/22 سال است. با یک جمع و تفریق ساده عمق فاجعه را می توان دریافت. فاصله بلوغ جنسی و ازدواج برای پسران 15 و دختران 7/10 سال است. غم انگیز تر آن که طبق گفته های مهدی صابری ، مدیر بخش روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی، متوسط سن بلوغ عاطفی هم به 16 سال رشد پیدا کرده است. در نتیجه ما با انبوه جوان هایی روبه رو هستیم که هم به بلوغ جنسی رسیده اند و هم توانایی شناخت و ابراز احساسات شان را دارند اما نمی توانند ازدواج کنند.


2. دسترسی به برنامه های ماهواره ای
برنامه های ماهواره ای، اعم از فیلم، سریال و حتی تبلیغات در صورتی که کنترل شده استفاده نشوند، چه در سایت های فارسی زبان و چه غیر از آن، پر از محتواهای جنسی و تحریک کننده اند. به این فهرست می توانید دسترسی آزادتر به فیلم های سینمایی و سریال های سانسور نشده و تحریک کننده را هم افزود.


3. گسترش سایت های پورنوگرافی در فضای مجاز
آمار مشخصی وجود ندارد، اما به گواه مقاله «وال استریت ژورنال» صدها میلیون نفر در جهان به صورت مداوم از سایت های پورنو استفاده می کنند. تا کنون بیش از 1 میلیارد جست و جو برای کلمه های پورنو در فضای وب انجام شده است. تنها در سال 2008 بیش از 74 میلیون از مردان آمریکایی و کانادایی از سایت های پورنو بازدید کرده اند. این سطح از تقاضا البته به یک تجارت عظیم در فضای مجازی برای عرضه محتوا و رسانه های پورنو در فضای وب منجر شده است؛ محتواهایی مانند کلیپ، عکس، داستان و رسانه هایی که اختصاصا برای رابطه جنسی اینترنتی به وجود آمده اند. استفاده از این محتوا های غالبا تصویری برای همه کاربران ایرانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند ممکن است و احتیاج به زبان دانی هم ندارد.
دربراه مراجعه ایرانی ها به سایت های پورنو آمار متناقضی وجود دارد. جست و جوی به روز ما در پایگاه «روندهای گوگل» نشان می دهد که در جست و جوی دو کلید واژه اصلی پورنو به زبان انگلیسی، نه کشو ایران و نه شهرهایش در 10 مقام نخست قرار ندارند.


4. تغییر ارزش ها
طبق پژوهش های انجام شده ، شکاف نسلی آشکاری میان نسل سوم (متولدین آخر دهه 50 و نیمه اول دهه 60) و نسل چهارم (متولدین نیمه دوم دهه 60 و نیمه اول دهه 70) با نسل اول و دوم (نسل جوان دوران جنگ) وجود دارد. در یکی از این پژوهش ها که دکتر مرتضی منطقی آن را انجام و نتایجش را در کتاب «رفتار شناسی جوانان» منتشر کرده، نسل جوان و نوجوان فعلی کمتر از نسل قبلی به مبانی سنتی مذهبی رجوع می کند و در مورد رابطه با جنس مخالف دیدگاه های آزادانه تری دارد. تغییر ارزش ها از یک سو و ساختار سنتی حاکم از سوی دیگر، باعث بلاتکلیفی در جوانان در مسئله چگونگی دیریت میل جنسی در دوران مجردی شده است.


5. افزایش آگاهی های جنسی
در عصر وفور اطلاعات، جوان ها دیگر مانند گذشته تا زمان ازدواج چشم و گوش بسته نمی مانند و این آگاهی به آنچه در رابطه جنسی می گذرد، هم بلوغ جنسی را کاهش داده و فشارهای جنسی را به دغدغه روزمره تبدیل کرده است.

ماهنامه مشاوره و روان شناسی سپیده دانایی، شماره 49 آبان 90
گردآوری: مرکز مشاوره و روانشناسی آرامیس