آرامیس مشاور
بخشش بعد از شکست عاطفی چیست و چه فایده ای دارد؟

نیرویی برای شاد بودن
بخشش نه تنها برای الیتام بعد از طلاق اقدامی کلیدی است، بلکه موثرترین کاری است که می توانید برای حرکت به سوی یک زندگی جدید و باطراوت انجام دهید.
بخشش عملی معجزه آسا است که مانند یک دریچه رهایی عمل می کند. ما با بخشیدن آزاد می شویم و در گذشته اسیر نمی شویم. مسئله این است که بخشش کار بسیار دشواری است و برای برخی افراد غیرممکن به نظر می رسد . به خصوص اگر شما در زندگی مشترکتان رنج های بسیاری از همسر سابقتان دیده باشید. پس این سوال مطرح می شود که چگونه می توانیم رفتارهای بد او را ببخشیم ؟ چگونه می توانیم فردی را ببخشیم که به ما ضررهای زیادی رسانده و یا خیانت کرده اشت؟


بخشش چیست؟
بخشش توانایی عبور از اشتباهات ، رنجش ها، ناراحتی ها و هیجانات منفی است که ما در برابر فردی خاص با آنها مواجه هستیم. برای اینکه به بخشش دست یابیم باید فرایندی را از سر بگذرانیم که با جدا کردن شخصی به معنی این نیست که از رفتار بد فرد چشم پوشی کنیم.
بخشش یک هدیه است. آزادی است، رهایی از گذشته است. به انسان احساس سبکی می دهد. به معنای آن است که بردبارتر، محبوبتر، بالغ تر و آماده برای مسئولیت های جدید در زندگی هستید. این هدیه به شما اجازه می دهد که آثار منفی ای که افت زندگی تان شده است. دور بزنید.

بخشش چه فایده یا دارد؟
بخشش هدیه ای است که ما به خودمان می دهیم، زیرا امکان می دهد تا ارتباط هیجانی مان را با شخصی که او را می بخشیم ، قطع کنیم. ارتباط هیجانی با همسرسابق، ما را از لحاظ ذهنی و هیجانی با یک طناب محکم وابسته به او نگه می دارد.
با باقی ماندن سرزنش ها ، رنجش ها یا کینه ها خودمان را به رنجی که می خواهیم از آن رها شویم قفل می کنیم و نمی توانیم تحت چنین شرایطی به سوی زندگی جدید حرکت کنیم.
برای مثال، تصور کنید که فردی به احساس ناراحتی از خیانت همسر سابقش ادامه دهد. این کار احساسات مربوط به خیانت همسر را گسترش می دهد و به این ترتیب، احساس ناشایستگی و جذاب نبودن به او دست می دهد و این احساسات موجب کاهش اعتمادبنفس می شود و همچون وزنه سنگینی مانع حرکت فرد به سوی آینده می شود.
این نکته مهم است که عبور شما از تقصیرها و سرزنش ها و هیجانات منفی ، یک هدف هستند و هدف دیگر شما هستید . شما هستید که با نبخشیدن رنج می برید، در گذشته اسیر مانده اید و آسیب می بینید، نه همسر سابقتان. بنابراین شما هستید که از بخشش سود می برید.

فرایند بخشش
برای اینکه بتوانیم بخشش را راحت تر طی کنیم ، ابتدا نیاز است که سوالات زیر را از خود بپرسیم:
• آیا من پایان زندگی مشترکم را پذیرفته ام؟
• آیا اکنون مسئول زندگی من خودم هستم؟
• آیا پذیرفته ام که مسئول آنچه انجام داده ام، خودم بوده ام؟
آگر پاسخ شما به سوالات بالا مثبت است ، مرحله پذیرش و مسئولیت پذیری را از سرگذرانده اید و به مرحله ای رسیده اید که همسر سابقتان را ببخشید. برای این کار نیاز است که رفتار را از شخص جدا کنید.
به خاطر داشته باشید که نیازی نیست به همسر سابقتان به صورت کلامی بگویید که او را ببخشیده اید یا نامه ای برای او بنویسید. بخشش اقدامی است که شما برای خودتان انجام می دهید و بنابراین اگر نامه ای نیز می نویسید آن را نزد خود نگه دارید یا از بین ببرید. بخشش گفت و گوی درونی است.

احساس گناه را ترک کنید
ممکن است شما به همسر سابقتان چیزهایی گفته باشید یا رفتارهایی را انجام داده باشیدکه اکنون از آنها پشیمان هستید .متوجه باشید نمی توانید گذشته را تغییر دهید. اگر با عذرخواهی از همسر سابقتان حال بهتری پیدا می کنید ، این کار را انجام دهید . سپس خودتان را ببخشید و به سوی آینده حرکت کنید.
به یاد داشته باشید که دلیلی برای جنگ و کینه ها وجود ندارد . هر دوی شما اکنون در خانه هایی مجزا زندگی می کنید و زندگی های جدگانه ای دارید. اداره دو زندگی متفاوت باید تعارض میان شما را به کمترین حد ممکن برساند.

ویژگی های خوب
تلاش کنید خوبی های همسر سابقتان را به یاد بیاورید که به فرایند بخشش کمک می کند. اگر شما برای بخشیدن متعهد شوید، آنچه اعتقاد دارید درست است را رها نخواهید کرد. از اتفاقات بد این گونه صحبت نکنید که مسئله مهمی نبود یا آن را خواهید بخشید. باید بگویید که تمایل دارید به سوی زندگی بهتری حرکت کنید. به خاطر بسپارید که این تفکر اراده ای را برای التیام یافتن ایجاد می کند. با رها شدن از رنج هیجانی طلاق و بخشش، نیرویی برای شاد بودن خواهید داشت.

بخشیدن خود
با بخشیدن همسر سابق نیاز است که خودتان را هم ببخشید. ضربه زدن به خودتان را متوقف کنید کودک درون خودتان را ببینید که بسیار به محبت تان نیاز دارد. او به قضاوت و انتقاد دائمی تان از خود نیازی ندارد.

دکتر شلی استایل، روان شناس
منیع سپیده دانایی، شماره 42