05/13 1392

برخی از ضوابط و نکات مورد توجه در زمان انتخاب رشته

 

برخی از داوطلبان آزمون سراسری به دلیل عدم توجه به بعضی از ضوابط و نکات در زمان انتخاب رشته، مشکلاتی را برای خود و خانواده هایشان ایجاد می کنند که اغلب این مشکلات قابل حل نیستند. این ضوابط و نکات به طور خلاصه و مختصر عبارتند از :

تغییر رشته صرفا از مقاطع بالاتر به مقاطع پایین تر میسر است؛ اما برعکس آن، با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه تغییر رشته و انتقال، امکان پذیر نیست.

  1. داوطلبان باید برای انتخاب کدرشته های دانشگاه پیام نور به شهرستان های تحت پوشش مراکز پیام نور مندرج در جداول مربوط در دفترچه شماره 2 مراجعه نمایند و در انتخاب کد رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور به ضوابط مربوط توجه نمایند؛ زیرا هر ساله حدود 80 درصد از انتخاب های داوطلبان، به دلیل عدم تناسب محل اقامت داوطلب با محدودیت تحت پوشش بودن مراکز دانشگاه پیام نور، حذف می شود.
  2. بر اساس ضوابط دانشگاه پیام نور، تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ممنوع است.
  3. تغییر رشته یا انتقال از دوره های نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، نیمه حضوری، مجازی، دوره های بین الملل و موسسات غیر انتفاعی به دوره های روزانه ممنوع است.
  4. تغییر رشته و انتقال از رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص( بورسیه ها) و رشته هایی ( همانند رشته های دبیری، رشته های تحصیلی بورسیه مناطق محروم و ...) که پذیرفته شدگان آنها دارای تعهد خاصی هستند به سایر رشته ها و موسسات امکان پذیر نیست.
  5. به داوطلبان توصیه می شود که بهترین انتخاب (مورد علاقه) را در بالاترین اولویت خود قرار دهند. در مرحله پذیرش و استخراج نتایج، سیستم انتخاب رشته، داوطلبان را در اولین اولویت انتخابی آنها در فرم انتخاب رشته که در مقایسه با سایر داوطلبان متقاضی همان کد (با در نظر گرفتن نمره، سهمیه و سایر ضوابط) در اولویت قرار می گیرند، معرفی می کند.
  6. امکان معرفی به اولویت های بعد از کد قبولی داوطلبان، هر چند دارای نمره علمی لازم نیز باشند، میسر نیست.
  7. درخواست تغییر یا افزایش رشته های انتخابی، بعد از تکمیل فرم انتخاب رشته و پایان مهلت ویرایش آن، به هیچ وجه مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
  8. انتخاب رشته فقط باید از گروه یا گروه های آزمایشی که داوطلب در آن گروه یا گروه های آزمایشی بر اساس کارنامه، مجاز به انتخاب رشته شده است، انجام گیرد؛ به عبارت دیگر، انتخاب رشته از سایر گروه های آزمایشی که داوطلب در آن شرکت نکرده یا مجاز نشده است، مورد قبول نیست و این قبیل از انتخاب های حذف خواهد شد.

10.داوطلبانی که به عنوان پذیرفته شده نهایی دوره های روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال 1392 اعلام شوند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1393 نخواهند بود؛ لذا به داوطلبان توصیه می شود که در انتخاب رشته های دوره روزانه توجه بیشتری نمایند.

11.داوطلبان، در صورتی که علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های نیمه متمرکز باشند، لازم است که کد رشته های مربوط را با عنایت به توضیحات بند 7 فوق در اولویت دلخواه خود ( قبل یا بعد از رشته های متمرکز) انتخاب نمایند.

12. داوطلبان لازم است که با توجه به امکانات مالی خانواده هایشان، نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی دارای شهریه( همانند دوره های نوبت دوم، پیام نور، دوره های نیمه حضوری، مجازی، دوره های بین الملل و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی)، اقدام نمایند.0

13. داوطلبان می بایست برای انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه هایی که در شهرستان یا استان محل اقامت آنها واقع نیست، شرایط خانوادگی و شخصی و محدودیت هایی را که برای آنان وجود دارد در نظر داشته باشند.

14. شرایط تحصیل و تشکیل کلاس ها در رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها همانند دانشگاه پیام نور است.

15. داوطلبان در زمان انتخاب رشته به شرایط هر دانشگاه و موسسه عالی (امکانات، خوابگاه، دوری از محل اقامت و ....) و نیز توضیحات مندرج در ستون ملاحظات مقابل هر یک از رشته، توجه کنند.

16. داوطلبان باید نمرات اکتسابی و رتبه خود را در نظر گرفته و با توجه به واقعیت های موجود انتخاب رشته نمایند. ممکن است که انتظارات بالا و عدم در نظر گرفتن واقعیت های موجود از سوی آنها موجب شود تا موقعیت هایی را از دست بدهند.

17. داوطلبان باید در مورد رشته هایی که به آنها علاقه دارند، تحقیق نمایند و اطلاعات کافی به دست اورند. چه بسا رشته هایی مورد علاقه آنان باشد که با خصوصیات شخصی شان (از نظر فیزیکی، و روانی و ...) سازگار نباشد.

18. داوطلبان لازم است که رشته ها را با توجه به توان علمی و استعداد تحصیلی خود انتخاب کنند تا در صورت قبولی، دچار مشکلاتی نظیر عدم کسب نمرات لازم در امتحانات دانشگاه، مشروط شدن، اخراج یا تغییر رشته نشوند.

19. در اغلب موسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی، تغییر رشته یا انتقال از یک رشته در موسسه غیرانتفاعی به رشته یا موسسه غیرانتفاعی دیگر، امکان پذیر نیست.

20. کد رشته های تکراری در فرم انتخاب رشته حذف می شود.

21. از آنجایی که ملاک پذیرش داوطلبان نمره علمی آنهاست، تقدم و تاخر انتخاب رشته، تاثیری در قبوی آنها در هر یک از رشته های انتخابی ندارد و اولویت انتخاب رشته، تنها به علاقه داوطلب مربوط است.

22. داوطلبانی مجاز به انتخاب رشته های شرایط خاص هستند که در زمان مقرر به این رشته ها اعلام علاقمندی نموده باشند.

23. داوطلبان باید در انتخاب رشته های دانشگاه هایی (مانند دانشگاه شاهد، فرهنگیان و ...) که شرایط خاصی دارند، شرایط مربوط به انها را در نظر بگیرند.

24. داوطلبان می بایست در انتخاب رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص (بورسیه ها) مندرج در جدول زیر، ضوابط مربوط را در نظر گرفته و در صورتی که جزو معرفی شدگان این رشته ها قرار بگیرند، کد این رشته ها را تا اولویت های ذکر شده (در جدول زیر و مندرج در دفترچه شماره 2) انتخاب نمایند.