آرامیس مشاور
مقالات عمومی

مقالات عمومی (333)

فقط وقتي با جديت سعي مي كنيم خود را اصلاح نماييم و آشفتگي ها و نقص هاي اخلاقي كهنه را برطرف كنيم، سر و كله ي موانع دروني قديمي پيدا مي شود. مهم ترين و بزرگترين موانع دروني و شخصي براي كسب موفقيت و سعادت در چهار گروه بزرگ:«ترس، احساس گناه، انتقاد و تنفر» طبقه بندي مي شوند.
در زندگي همه ي ما به مبارزه طلبيده مي شويم. تك تك، ما هيچ كس نمي تواند بدون مبارزه از مسير زندگي عبور كند؛ براي بعضي ديگر در روابط با ديگر افراد يا در مسايل شغلي و مالي، يكي از بزرگترين مشكلات ما اين است كه ما نمي دانيم از چه چيزهايي مي خواهيم دور باشيم و ما چه چيزهايي را دوست داريم و ما نمي دانيم چه چيزي هايي مانع ما مي شود راه را بر ما مي بندد.

زندگي ات را بهبود ببخش!

اين كار فقط به عهده توست.

چه كسي جز تو از خواست ها و نيازهايت با خبر است؟

اگر منتظري اتفاقي برايت بيفتد يا كسي دوستت بدارد و زندگي ات را بهتر كند و روي صندلي راحتي نشسته باشي. هيچ كس نخواهد آمد.

و خوب است كه كسي نمي آيد، زيرا فردي كه بيايد و به تو قول بدهد كه زندگي ات را بهتر خواهد كرد، احتمالاً آن را تيره تر از پيش مي كند.

  ازدواج از نیازهای اساسی فیزیولوژیک، روانی و معنوی بشر است و به همین خاطر پرداختن به ضرورت های آن و آسیب شناسی افزایش میل به تجرد یا بالا رفتن سن تاهل موضوعی بسیار مهم است، خاصه آن که دوام نسل های بشر به تشکیل نهاد خانواده بستگی دارد.

 از دیگر سو نیاز جنسی که ماهیتی زیستی، روانی و اجتماعی دارد با ازدواج از طریق درست ارضا شده و انرژی حاصل از آن در خدمت فرد و جامعه قرار می گیرد. ناگفته پیداست عدم ارضاء درست این نیاز که از اصلی ترین نیازهای انسانی است عواقبی چون بی بندو باری و بزهکاری خواهد داشت.

 

صفحه34 از34