آرامیس مشاور
مردان می توانند حمایت، هدایت و شجاعت را از راه مشاوره به دست آورند.
اگر چه گفته می شود که مردان به نسبت زنان کمتر از خدمات مشاوره استفاده می کنند، با این حال این نکته در مورد بیماران من صادق نیست. در واقع، من زمان زیادی را در طول 25 سال فعالیت حرفه ای ام ، چه به صورت انفرادی و چه مشاوره همسران، با مردان سپری کرده ام. در طول این سالیان نکات فراوانی نیز از آنها آموخته ام. باید بگویم که تجربه های من با مردان بسیار ارزشمند بوده است. در اینجا بخشی از مشاهدات من در مورد مردان آمده است.

رهایی از عوارض ناشی از سوء استفاده جنسی و حمله جنسی امکان پذیر است. بی تردید خاطرات همواره تلخ آن حادثه با شما باقی خواهد ماند . اما لزومی ندارد که این خاطرات ناگوار، زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار دهد. شما قدرت انتخاب دارید. بنابراین می توانید همراه زندگی تان پیش بروید و اجازه ندهید که این مسئله بر لحظه لحظه زندگی تان اثر بگذارد . حق انتخاب با شماست که در ادامه زندگی خود همچنان یک قربانی بمانید. یا اینکه خود را از این وضعیت نجات دهید.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید!
معمولاً وقتی صحبت از نمایش اعتقادات در اعمال می شود ، یک سوال جدی و مهم مطرح می شود که :«آیا واقعاً آشکار ساختن ایمان در عمل لازم است؟»
شاید اگر کمی به منابع مراجعه کنید، پاسخ های بسیاری برای این پرسش بیابید. هدف ما در این بخش، طرح این پاسخ ها و دیدگاه ها نیست؛ بلکه در این بخش، در نظر داریم به این پرسش از «دیدگاه روان شناسی» پاسخ دهیم. برای این کار لازم است سوال بالا را در قالب دیگری مطرح کرده و به آن پاسخ دهیم و آن اینکه «اشکار ساختن ایمان در عمل، می تواند چه نقشی در زندگی افراد و بهداشت روانی آنها داشته باشد؟»

می گم که این چه حسیه؟
حسادت عاشقانه چیست؟ آیا طبیعی است ؟ آیا میزان ان در زنان و مردان متفاوت است ؟ آیا در سن خاصی شروع می شود ؟ چقدر از این نوع حسادت یادگرفتنی است و چه اندازه ذاتی است؟ بدون تردید هر وقت که در مورد حسادت عاشقانه که ترجمه درست واژه Jealousy است، صحبت می شود این سوالات مطرح می شود.

وقتی کسی از طریق ضرب و جرح یا با خشونت یا از طریق تهدید به اعمال بزهکارانه، فرد دیگری را به نزدیکی جنسی یا به انجام یا تحمیل عمل جنسی دیگری از لحاظ اهانت و سایر شرایط قابل مقایسه با نزدیکی جنسی باشد وادار کند، این عمل تجاوز جنسی و آن فرد، متجاوز دانسته می شود. همین امر در مواردی که نفر از موقعیت عجز و درماندگی فرد دیگری سوء استفاده کرده و با او نزدیکی یا عملی قابل مقایسه با نزدیکی جنسی انجام دهد نیز صدق می کند. فرد ممکن است بی هوش یا خواب، مست یا تحت تاثیر مواد مخدر، بیمار یا مصدوم و یا دارای نوعی معلولیت ذهنی باشد. همچنین باید گفت نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد ، تجاوز محسوب می شود.

صفحه1 از14