آرامیس مشاور
حقایقی درباره ازدواج و زندگی با افرادی که دارای سلامت شخصیت نیستند، وجود دارد. بهتر است پیش از اقدام به برقراری رابطه عاطفی و ازدواج، به این موارد توجه شود. مهم ترین این مسائل از این قرارند:

گامی به سوی ازدواج موفق
عده زیادی از روان شناسان و جامعه شناسان بر این باورند که اگر هنگام انتخاب همسر به تشابه در جنبه های مختلف زندگی توجه شود، زندگی موفقیت آمیز تر خواهد بود . آنها برای توصیف این نظریه از اصطلاح «زناشویی بست» استفاده کرده اند، این واژه در ابتدا به معنای انتخاب همسر از میان هم نژادها بود، اما اکنون به معنای تشابه در ابعاد مختلف زندگی از جمله تشابه فرهنگی، مذهبی، تشابه قومی و نژادی ، تحصیلی به کار می رود. پژوهش های مختلفی که به منظور بررسی تاثیر تشابه تحصیلاتی بر زندگی زناشویی انجام گرفته، حاکی از نقش مهم و مثبت تشابه تحصیلاتی در زندگی زوجین است، در ادامه به طور خلاصه نتایج این تحقیقات را مرور می کنیم.

والدین در مواجهه با فرزندانشان رفتارها و روش های متفاوتی را در پیش می گیرند. مهم ترین این روش ها عبارتند از: سبک اجتنابی، اضطرابی، ازاد و کنترل شده. در زیر به بررسی هر یک از این روش ها می پردازیم.

شمع جانم را بکشت آن بی وفا جای دیگر روشنایی می کند
بدون شک داشتن خیانت به همسر عوارض و پیامدهای متعددی را به دنبال خواهد داشت که هم بر فرد و هم بر خانواده و هم بر جامعه تاثیر خواهد گذاشت. در مطالعه ای بر روی 160 فرهنگ مختلف نشان داده شد بی وفایی یکی از عمده ترین دلایل ذکر شده برای طلاق است همچنین مطالعات زیادی نشان داده اند واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، شبیه علائم استرس پس از ضریه روانی، همچون علائم شوک، سردرگمی، خشم، افسردگی آسیب دیدن عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در مسائل شخصی و جنسی است.

بی وفایی ممنوع!
به طور کلی می توان برای داشتن سالم و پیشگیری از خیانت زناشویی ، به چهار اصل مهم که برای هدایت و بهبود زندگی زناشویی مهم است، اشاره داشت: