آرامیس مشاور
وقتي از كنار صندلي راحتي رد مي شويد و بدون هيچ دليلي بوسه اي بر گونه ي همسرتان ميزنيد، در آن لحظه به چهره اش نگاه كنيد و برق خوشحالي را در چشمانش ببينيد. بدون هيچ دليلي يك روز گرم تابستان يك ليوان شربت آبليموي خنك به دست همسرتان بدهيد. بدون هيچ دليلي ميز كارش را مرتب كنيد. داخل خودروي خانمتان را جارو برقي بكشيد، يا باك خودروي شوهرتان را پر از بنزين كنيد.

دقت كنيد! شما مي توانيد تمام چيزهايي را كه مي خواهيد به دست آوريد.
خيلي كم اتفاق مي افتد با خودمان خلوت كنيم و به اين نكته ي مهم بينديشيم كه از كجا آمده ايم و به كجا رسيده ايم. انسان هميشه در تكاپوي به دست آوردن چيزهاي بيشتري است . اگر به ياد داشته باشيم از كجا شروع كرده ايم و جايگاه امروز خود را چگونه به دست آورده ايم، آن گاه خواهيم توانست به شكل بهتري از خودمان و موفقيت هايي كه به زحمت و سختي حاصل كرده ايم، قدرداني و تشكر نماييم.

صفحه12 از12