آرامیس مشاور
انتخاب الگو تنهایی (=عزلت گرایی) یا مردم آمیزی بیش از هر چیز تحت تاثیر شناخت ها و نگرش های فرد است و این که کدام یک را به عنوان الگوی مطلوب پذیرفته است. آموزه های دینی به ویژه می تواند نگرش مثبت یا منفی را نسبت به هر یک از این دو ایجاد کند.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید!
معمولاً وقتی صحبت از نمایش اعتقادات در اعمال می شود ، یک سوال جدی و مهم مطرح می شود که :«آیا واقعاً آشکار ساختن ایمان در عمل لازم است؟»
شاید اگر کمی به منابع مراجعه کنید، پاسخ های بسیاری برای این پرسش بیابید. هدف ما در این بخش، طرح این پاسخ ها و دیدگاه ها نیست؛ بلکه در این بخش، در نظر داریم به این پرسش از «دیدگاه روان شناسی» پاسخ دهیم. برای این کار لازم است سوال بالا را در قالب دیگری مطرح کرده و به آن پاسخ دهیم و آن اینکه «اشکار ساختن ایمان در عمل، می تواند چه نقشی در زندگی افراد و بهداشت روانی آنها داشته باشد؟»

نشریه MIND در یکی از مطالب خود به راهکارهایی برای افزایش خلاقیت اشاره کرده است. این مقاله که به قلم دکتر نورمن دیاک، روان شناس آمریکایی ، نگاشته شده است به برجسته ترین و تازه ترین راه ها برای افزایش خلاقیت پرداخته است.

چرا برخی افراد با کوچکترین تلنگری از کوره در می روند و شروع به پرخاش کلامی یا رفتاری می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به الگوهای رفتار در روابط اجتماعی نگاهی بیندازیم.

به خرس سفید فکر نکن
مجله ی mind در تازه ترین شماره ی خود در گزارشی به یک یافته ی علمی روان شناسی پرداخته است.
تلاش کنید برای 5دقیقه به یک خرس سفید قطبی فکر نکنید. خواهید دید که این خرس ها هر دقیقه در ذهن تان خواهند آمد.
این نتایج تحقیقاتی است که در آزمایشگاه روان شناس اجتماعی،دکتر دانیل وگنر،انجام شده است. وگنر که یک استاد روان شناسی در دانشگاه هاروارد است و اولین روان شناس در زمینه تحقیق در مورد توقف است،اولین بار بیش از 25 سال قبل این تحقیقات را شروع کرد.