آرامیس مشاور
بیشتر مردم بک سوم روز خود را در محل کار خود می گذرانند. همانگونه که یک محیط نامناسب کاری می تواند افراد را دچار تنش ها و گرفتاری های روانی سازد، یک محیط مناسب و سازگار با شخصیت افراد نیز می تواند ضمن جلب رضایت ، باعث آرامش آنها شود به همین خاطر امروزه هم مدیران و هم کارمندان به بهداشت محیط کاری خود توجه زیادی دارند.

عشق در قالبی متفاوت
در نهان هر شخصی سه شخصیت درونی نهفته است. «اریک برن» این حالت های شخصی را در بخش والد، بالغ و کودک معرفی کرده است که شامل نوعی نظام به هم پیوسته فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن است.

در کجای زندگی قرار دارید؟ چطور مسوولیت زندگی و انتخاب هایتان را برعهده می گیرید؟
عده ای از رشته تحصیلی شان راضی نیستند . فقط به اصرار خانواده رشته تحصیلی شان را انتخاب کرده اند و حالاهیچ لذتی از آن نمی برند. بعضی افراد با این که نیمی از عمرشان را سپری کرده اند هنوز هم خودشان را قربانی کودکی و تصمیماتی می دانند که از جانب پدر و مادر برایشان گرفته شده است و به همین بهانه در جا می زنند.

عارضه زخم زبان یا نیش گفتار در افرادی که مهارت های ارتباطی و قدرت جذب ضعیفی دارند، پدیدار می شود. این گونه افراد علاوه بر این که افکار منفی دارند به دلایلی چون ضعف مهارتهای ارتباطی، آستانه تحمل پایین، پرخاشگری و فشار روحی، با گفتار، کلام و آهنگ صدای خود در شنونده آسیب روحی ابجاد می کنند.

کم خوابی موجب عدم تعادل می شود به ویژه در قدرت حافظه. کمبود خواب، اختلال های جدی به وجود می آورد که ممکن است منجر به جنون شود. بنابراین باید خوابید!
خواب به مغز امکان مدیریت، دسته بندی، نظم دادن و ذخیره سازی تمام دریافت ها و چیزهای آموخته شده در طول روز را می دهد.
سلول های عصبی دوست داشتنی به طور فعال طی شب ها کار می کنند، هر چند آنها را حس نکنید.