آرامیس مشاور
اختلالات روان پزشکی و بار بیماریهای جسمی
شعار اصلی روز جهانی سلامت روان امسال «افسردگی، یک بحران جهانی » است. سازمان بهداشت جهانی ده اکتبر (19مهر) را با هدف بالا بردن آگاهی عمومی درباره بیماری های روحی و روانی به عنوان روز جهانی سلامت روانی تأیید شده است


هر روز، با گذشت زمان زندگی شهری گسترده و گسترده تر می شود و افراد با گسترش این نوع زندگی از طبیعت فاصله می گیرند. برای این که انسان ها بتوانند پر انرژی و شاداب باشند. می بایست گاهی از روزمرگی و یکنواختی فاصله بگیرند. برای رسیدن به این هدف گزینه ای بهتر از سفر در پیش روی افراد نیست. خیلی از افراد دوست دارند سفر را به صورت گروهی و با تور تجربه کنند. بین مسافرت هایی که با تور می رویم و مسافرت های شخصی تفاوت های زیادی وجود دارد . برای این که در سفر گروهی خوش بگذرد و پربار و مفید باشد باید تور لیدر با تجربه همراه گروه گردشگر شود. محمد منزوی یکی از تورلیدرهای با تجربه است که در ادامه مطلب، درباره سفر گروهی و سختی های کارش صحبت می کند.

دوستی با طبیعت از کودکی
جنگل، کوه، دریا، برکه، رودخانه و ... همه و همه بخش هایی از محیط زیست ما را تشکیل می دهند طبیعت جایی است که در آن می توان به ارامش رسید و هیچ کس را نمی توان پیدا کرد که دلش نخواهد لحظه هایی از زندگی اش را در طبیعت بگذراند.

رها شده در تردید
در نظریه های روان شناسی بحثی داریم با عنوان وابسته بودن بودن به فرایند که از آن به عنوان فرایند مداری یاد می شود. در واقع وابسته بودن به نتیجه به جای وابسته بودن به مسیر موجب ایجاد تردیدها و شک ها می شود

هر یک از ما در زندگی مان نسبت به رویدادها و پدیده های مختلف باورهایی داریم که گاه حاضریم به شدت از آنها دفاع کنیم و هیچ گونه حرفی برخلاف آن را نشنویم . اما روان شناسان با بررسی برخی از این باورها که محصور به یک فرهنگ یا جامعه خاص نیست و چنان تعمیم یافته است که اکنون بسیاری از مردم جهان به آنها اعتقاد دارند.