آرامیس مشاور
یکی از عمده ترین مشکلات افرادی که با فردی از جنس متفاوت دوست شده اند و اکنون می خواهند این رابطه را قطع کنند. این است که نمی دانند با تماس های تلفنی او چه کار کنند و بسیار اتفاق می افتد که همین تماس ها موجب ایجاد ازتباط دوباره می شود. برای رهایی از این تماس ها و قطع موفقیت آمیز رابطه راهکارهایی زیر پیشنهاد می شود.

این که عنوان می شود 75 درصد از عوامل موثر در سلامت، عاملی غیرپزشکی است درست و روشن گرانه است. این عوامل می توانند اجتماعی، اقتصادی، روانی، خانوادگی و ... باشد در واقع، سلامت روان افراد را به مخاطره می اندازند و به مخاطره افتادن سلامت روان خود منجر به بروز بیماری های جسمی می شود یا در درمان بیماری مانع ایجاد می کند.

7 کلید طلایی برای نوروز
گاهی اوقات فعالیت های ساده می تواند هم استرس را کاهش دهد و هم لحظات لذتبخشی برای همسران ایجادکند. بسیاری از همسران در واقع دوست دارند از ایام نوروز استفاده کرده و فعالیت های لذت بخشی را با همسر خود داشته باشند اما غالباً ایده ای برای آن ندارند. پیشنهادات زیر می تواند به شما در این مورد کمک کند.

فصل تازه کردن دیدارها
دید و بازدیدهای نوروزی از جمله فرصت های نابی است که تنها یک بار در سال پیش می آید ، شما با یک برنامه ریزی مناسب می توانید از این فرصت ویژه به خوبی استفاده کنید.

گفت و گو با حسن لقایی، دوستدار محیط زیست
شاید، بارها در مسافرت دیده باشید برخی از افراد، بعد از چند ساعتی گردش و تفریح ، زباله خود را به راحتی در دل طبیعت رها می کنند انگار که قرار است یکی بعد از آن ها بیاید و رباله های شان را جمع آوری کند. همین مسئله باعث می شود، بعد از مدتی، کوهی از زباله در طبیعت باقی بماند. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان نسبت به رفتار این افراد بی تفاوت بود و طبیعت را با زباله ها به حال خودش رها کرد.