آرامیس مشاور
کی می کند حمایت؟
احساس مورد حمایت بودن از طرف اجتماع یکی از ویژگی های روانی است که ارتباط مثبتی با سلامت روان دارد. اعضای خانواده و دوستان دو گروه مهمی هستند که می توانند منبع مهم حمایت اجتماعی باشند. اگر فکر می کنید حمایت اجتماعی تان پایین است نگران نباشید. روان شناسان چند راهکار برای اتخاذ نگاه متفاوت به حمایت اجتماعی و جلب بیشتر این حمایت پیشنهاد می کنند.

البته هر کسی که ازدواج می کند، می خواهد برای همیسشه به خوبی و خوشی زندگی کند، بدون هیچ مشکلی. اما در عین حال، آیا منافع دیگری ، علاوه بر توانایی حفظ ازدواج، در ازدواج های افرادی که زوج به یک تیم رویای تبدیل می شوند وجود دارد؟ آیا یک ازدواج شاد، واقعاً مزایایی اضافی به زندگی شاد می افزاید؟ بله! آن طور که بلادی پائولو در مقاله " ازدواج کنید پولدار شوید" توضیح می دهد واقعاً مزایای مالی برای افرادی که ازدواج می کنند وجود دارد. متاهلان گرایش دارند که پول بیشتری بدست آورند و همین طور پول بیشتری پس انداز کنند . به غیر از مزایای مالی و توان اقتصادی، شادی بیشتر، طول عمر و سلامتی بدنی را هم باید به زندگی همسرانی که در ازدواج های خوب به سر می برند افزود.

دکتر طیب رشید و دکتر انجوم، دو تن از روان شناسان برجسته حوزه روان شناسی مثبت، راه کارهایی را برای پرورش فضیلت ها و ویژگی های مطلوب شخصیتی داده اند . نکته جالب توجه این است که این تمرین ها کاملاً عملی است و هر چند روزانه وقت زیادی از شما نمی گیرد ، پس از مدتی شاهد تاثیرات شگرف آنها خواهید بود . فضیلت اعتدال از چهار توانمندی تشکیل شده است . بنابراین ، برای پرورش این فضیلت لازم است این توانایی ها را در خود رشد دهیم. در زیر راهکارهایی برای افزایش هر یک از این چهار توانایی آورده شده است.

اگر چه کمتر کسی پیدا می شود که با دیدن مو روی یک ماده غذایی از آن غذا دلزده نشود، برعکس اما دیگر کمتر شامپویی یافت می شود که نام یا تصویری از مواد غذایی روی آن یافت نشود به این معنی که این شامپو از عصاره یا ترکیبی از آن میوه که برای سلامت مو مفید است تهیه شده.

در لابه لای شکوفه های این لباس سفید ، هزار فکر و آرزوی شوق برانگیز موج می زند .احساس دو کبوتر برسرشاخه درخت زندگی گره خورده، بزرگ های فامیل دست به دعا برداشته و آرام زمزمه می کنند: «الهی خوشبخت باشید.» هلهله ها بالا میگیرد و با این کاروان همراه می شویم تا طعم سعادت را در آرامش یک وصلت سنجیده و حساب شده بچشیم. اما به راستی با انتخاب کدامین مسیر می توان آرزوی این خوشبختی را واقعی کرد؟